top of page

Acerca de

Huset Med stabburet

LITT OM HUSETS HISTORIE

Eiendommen Stabburvegen 8 har over 120 år gammel historie.

 

Da huset ble bygget tidlig på 1900-tallet tilhørte huset en stor gård som het "Kårtorp Nedre".  Gårdens grunnareal strekte seg langt ned i Kårtorpbakken og det som i dag er "Kårtorpfeltet". 

 

Fra 1939 til 1954 var det hotelleier Gunnar Knudsen på Grand hotell i Hamar som eide gården.  Stedet ble forpaktet bort til gardsbestyrer Karl Frogner.  Frogner og familien hans bodde på "Johannesstua" like ovenfor Kårtorp Nedre. Hotelleier Gunnar Knudsen bodde selv i huset på Kårtorp Nedre i perioden fra slutten av førtiårene og frem til han solgte gården i 1954.
 

I årene 1990-2000 ble huset betydelig renovert og påbygget.

 

Fra ca 2004 til 2021 ble huset leid og driftet av drømmeforeningen "Via Somnii".  Foreningen har gjennom mange år holdt ulike aktiviteter og arrangementer i huset som kurs, forestillinger, foredragskvelder, konserter, juletilstelninger med mer.

 

I dag er det kun huset og stabburet som står igjen av det som en gang var "Kårtorp Nedre". 

 

Februar 2021 ble Stig Nyhagen og Bente Solbakk eiere av eiendommen. 

 

Historie1
Historie2

Bildene nedenfor er tatt av familien Køhn, som eide og bodde på Nedre Kårtorp i perioden 1954-1965. 

bottom of page