PRISER


Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon om priser
og annen praktisk informasjon! 

I samarbeid med deg legger vi til rette for ditt behov med hensyn til 
bordoppsett, dekking, pynting, menytilbud, servering, m.v.